Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme Vám jako uživateli našich webových stránek za projevenou důvěru. Od 25. května 2018 začíná platit Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkratka GDPR). GDPR se bude uplatňovat ve stejném rozsahu ve všech zemích Evropské unie a přináší řadu změn upravujících pravidla zpracovávání osobních údajů, které ovlivní mnoho oblastí života, včetně využívání internetových služeb.

V případě změny těchto zásad ochrany soukromí provedeme opatření za účelem sdělení Vám této skutečnosti, tj. zveřejníme příslušné oznámení na našich webových stránkách a zveřejníme na nich nové zásady ochrany soukromí. Doporučujeme pravidelně číst naše zásady ochrany soukromí.

Správcem osobních údajů, tedy subjektem rozhodujícím o způsobu, jakým budou Vaše data zpracována, je společnost Pěkný-Unimex s.r.o.,se sídlem Trojanova 343/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „Pěkný-Unimex” nebo „My”). Můžete nás také kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected]

Čím jsou osobní údaje?

V souladu s GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V souvislosti s navštěvováním našich webových stránek takovými osobními údaji jsou např. e-mailová adresa se jménem a příjmením, IP adresa nebo Vaše data na účtu služby nabízené společností Pěkný-Unimex. Osobní data mohou být ukládaná do souborů cookie nebo obdobných technologií instalovaných námi nebo subjekty, se kterými spolupracujeme, zejména v oboru marketingových služeb, a také třetí stranou, jako např. Facebook nebo Google, na našich webových stránkách a zařízeních. Používáme také aplikace třetích stran určené k analytickým účelům (např. Google Analytics), které ukládají kódy na konečném zařízení uživatele, umožňující shromažďování osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytování informačních služeb. Vaše osobní údaje získáváme od Vás v průběhu registrace účtu a během Vašeho pohybu na našich webových stránkách.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy, která byla s Vámi uzavřena, včetně:

 • registrace a správy Vašeho účtu a uzavírání transakcí,
 • zasílání Vámi objednaného zboží,
 • vyřizování reklamací a vrácení zboží,
 • vyřizování Vašich dotazů a poptávek, která nám zasíláte (např. prostřednictvím kontaktního formuláře),
 • zajišťování bezpečnosti transakcí,
 • zajišťování kvalitní zákaznické podpory.

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedenými účely z důvodu oprávněného zájmu společnosti Pěkný-Unimex, kterým se rozumí:

 • sledování Vašeho pohybu na našich webových stránkách,
 • přizpůsobení zobrazení webových stránek Vašim zájmům na základě dříve prohlížených obsahů stránek nebo také především výrobků/receptů/služeb, jež Vás zajímají,
 • realizace marketingových aktivit, které mají vzbudit Váš zájem o služby poskytované našimi webovými stránkami a prezentovat Vám novinky,
 • zajištění platebních služeb,
 • vymáhání pohledávek, vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení,
 • zajištění řádného plnění daňových a účetních předpisů,
 • zajištění bezpečnosti transakcí, včetně prevence páchání trestných činů,
 • zpracovávání statistických analýz,
 • ukládání dat pro účely archivace a zajištění zákonnosti (doložení plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů),
 • uspořádání soutěží, promočních akcí, tvoření věrnostních a klientských programů.

 Vámi poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů nám umožní zpracování Vašich osobních údajů za účelem:

 • zasílání Vám obchodních sdělení,
 • zasílání Vám marketingových sdělení, včetně newsletterů.

Souhlas poskytnutý společnosti Pěkný-Unimex můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je stejně snadné jak jeho poskytnutí. Můžete také kontaktovat Pěkný-Unimex prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních prostředků. Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Pěkný-Unimex až do odvolání Vašeho souhlasu.

 Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

Požadujeme, abyste poskytl osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a tímto měli umožněn/o:

 • přímý kontakt s Vámi,
 • provozování Vašeho uživatelského účtu,
 • informovat Vás o průběhu realizace objednávky,
 • informovat Vás o odeslání objednávky,
 • informovat Vás o průběhu reklamačního řízení, vrácení zboží,
 • informovat Vás o výrobcích, o které byste mohli mít zájem.

K tomuto účelu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo. Pokud jste naším Obchodní partnerem nebo účastníkem promo akcí a soutěží - budeme také potřebovat dodatečné údaje, požadované s ohledem na daňové předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být také předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování), které však vůči Vám nebude mít žádné právní účinky nebo se Vaší situace nebude obdobným způsobem významně dotýkat. Profilování osobních údajů společností Pěkný-Unimex představuje zpracovávání těchto údajů (včetně automatizovaného zpracování) k jejich využití za účelem vyhodnocení některých informací o Vás, zejména analýzy nebo prognózy osobních preferencí a zájmů.

Cookies

Naše webové stránky a aplikace používají technologie jako jsou cookies, local storage a obdobné, které slouží ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů a provozních dat za účelem přizpůsobení zobrazení obsahu a reklam a analýzy návštěvnosti a pohybu na našich webových stránkách. Takovým způsobem tuto technologii využívají také naši Blízcí partneři, jež chtějí nabízet reklamy, které nejlépe odpovídají Vaším preferencím. Cookies označují údaje elektronicky ukládané v souborech a ukládané na Vašem konečném zařízení (tzn. na Vašem počítači, tabletu, telefonu, atd.), jež prohlížeč odesílá na server při každé vstupu na stránky z daného zařízení během návštěvy našich stránek. Informujeme Vás, že jakémkoli okamžiku můžeme změnit nastavení prohlížeče za účelem omezení nebo zabránění fungování souborů cookies atd. a odstranit tyto soubory z Vašeho zařízení. V souvislosti s využíváním cookies Vám doporučujeme seznámit se s Informacím k užití Cookies, dostupnou na našich webových stránkách.

Sociální sítě

Společnost Pěkný-Unimex zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících její profil na sociální síti Facebook. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti se spravou profilu, a to i za účelem informování o aktivitách, propagování stránek, a také poskytování odpovědí na krátké dotazy pokládané prostřednictvím aplikace Facebook určené ke komunikaci. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů společností Pěkný-Unimex za výše uvedeným účelem je její oprávněný zájem, kterým je propagace vlastní značky a zpracování nezbytné k plnění povinnosti v rozsahu, ve kterém se dotazy, zasílané prostřednictvím aplikace Messenger Facebook, týkají reklamačního řízení.

Vaše práva ve vztahu ke společnosti PěknýUnimex v oblasti zpracovávání osobních údajů .

Společnost Pěkný-Unimex zaručuje plnění veškerých Vašich práv vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj.

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat potvrzení, zda-li dochází ke zpracovávání osobních údajů a informací, které se týkají jejich zpracovávání,
 • právo na opravu a na výmaz Vašich osobních údajů - v případě, že jsou Vaše údaje nepřesné nebo neúplné anebo v případě odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním,
 • právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů - na dobu potřebnou k prověření opravy, podání námitky - nevymažeme Vaše osobní údaje, ale jen omezíme jejich zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které nám byly poskytnuty a na jejich předání jinému správci,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů - předsedy českého Úřadu pro ochranu osobních údajů,

Máte právo v libovolném okamžiku vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud jsou údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu správce. Máte také právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

 

Zpřístupňování Vašich osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně, a proto jsme zavedli všechna nezbytná opatření k zajištění jejich bezpečnosti. Nicméně za účelem zajištění Vašeho pohodlí používáme mnoho moderních a efektivních technických řešení, které Vám umožňují pohodlné nakupování a nám umožňují kvalitní klientský servis. Současně část Vašich osobních údajů zpřístupňujeme poskytovatelům platebních služeb, poštovních a zásilkových služeb, logistických služeb, auditorských a poradenských služeb, služeb v oblasti marketingových akcí, a také orgánům veřejné moci na úseku postihu zneužití a trestných činů a finanční kontrole.

 

Po jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje ukládáme pouze na dobu potřebnou pro zajištění kvalitního servisu a v závislosti na způsobu a účelu, ke kterému je získáváme, je ukládáme:

 1. Uzavření smlouvy – po dobu jejího trvání a po jejím ukončení pro účely:
 • uplatňování nároků v souvislosti s uskutečněnou smlouvou,
 • plnění povinností, vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních,
 • zamezení zneužitím a trestným činům,
 • pro statistické a archivační.
 1. Marketingové aktivity – po dobu trvání smlouvy, poskytnutí samostatného souhlasu se zpracováváním těchto osobních údajů – do okamžiku, kdy budou ukončeny činnosti spojené s řízením transakcí, kdy podáte námitku proti takovému zpracovávání nebo kdy odvoláte souhlas.
 2. Aktivity související s prodejem a propagací – např. soutěže, propagační akce – po dobu trvání a vypořádání těchto akcí.
 3. Provozní činnosti – do okamžiku promlčení závazků společnosti Pěkný-Unimex, které ji vznikly z nařízení GDPR nebo z příslušných českých předpisů, za účelem prokázání řádného postupu při zpracovávání osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Chceme Vás ujistit, že budeme vykonávat činnost s řádnou péčí, přijmeme a aplikujeme vhodná technická a organizační opatření ve vztahu k rizikům a kategoriím osobních údajů, za účelem řádného zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, změnou, úpravou, zničením nebo vymazáním.

Pěkný-Unimex průběžně provádí analýzu rizika s cílem zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem, který především zaručuje, že přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Pěkný-Unimex dbá na to, aby veškeré operace s osobními údaji byly zaznamenány a prováděné pouze oprávněnými pracovníky a spolupracovníky.

Pěkný-Unimex přijímá veškerá nezbytná opatření, aby také jeho subdodavatelé a jiné subjekty zajišťovali zavedení vhodných bezpečnostních opatření, pokud zpracovávají osobní údaje na základě požadavku společnosti Pěkný-Unimex.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pěkný-Unimex, jakožto Správce osobních údajů, jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, se kterým se můžete spojit prostřednictvím e-mailu: [email protected] ve všech otázkách, které se týkají zpracovávání osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany soukromí platí ode dne 25. května 2018.

To Top